Adjective+Preposition

İngilizcede onlarca adjective+preposition örneği bulunur. Bu dersimizde en sık kullanılanlara örnekler vereceğiz. Hangi sıfatlarla hangi edatların kullanılacağı hakkında belirli kurallar yoktur. Bir kısmı kalıplaşmış

Devamını Oku

Auxiliary Verbs

İngilizcede yardımcı fiiller, neredeyse her zaman ana fiillerle birlikte kullanılırlar. Yardımcı fiiler cümlenin zamanını (geçmişi, geleceği veya şimdiyi) belirtirken kullanılırlar. Yani fiil ve zaman

Devamını Oku

Noun+Preposition

Noun+Preposition İngilizcede onlarca noun+preposition örneği bulunur. Bu dersimizde en sık kullanılanlara örnekler vereceğiz. Hangi isimlerle hangi edatların kullanılacağı hakkında belirli kurallar yoktur. Bir kısmı

Devamını Oku

Linking Verbs

İngilizcede fiiller zarflarla nitelenirler fakat bazı istisna fiiller vardır ki, bunlar sıfatlarla nitelenirler. Bu fiiller bir eylemi değil, İsmi veya bir durumu nitelerler ve

Devamını Oku

Affixes

Prefix and Suffix İngilizcede bir kelimenin önüne veya sonuna eklenerek kelimenin anlamında değişikliğe yol açan eklere affix denir. Kelimenin önüne eklenen ekler prefix(önek), sonuna

Devamını Oku

Unit-2-Vocabulary

English Turkish 1 A – an Bir 2 am – to be fiilinin geniş zaman hali. 3 And ve 4 Apple Elma 5 are

Devamını Oku

Word Order 1

  Time or conjunction Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object Place Time/ conjunction   you tell          sen anlatırsın

Devamını Oku

Parts Of Speech

Noun (isim) : Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan kelimelerdir. Peace – Barış English – İngilizce House – Ev Girl – Kız Brother

Devamını Oku

Alfabe

İngiliz alfabesi 26 harften oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda harflerin büyük ve küçük olarak yazılışları ve okunuşları bulunmaktadır. Yanında (:) olan harflerin uzun okunmaları gerekmektedir. A

Devamını Oku

Noun Clauses

Noun Clauses İngilizcede kendi başına cümle özelliği taşıyan (özne+yüklem+nesnesi olan cümleler) fakat bir başka cümleye bağlanıp iki cümlenin tek bir cümle gibi kullanıldığı durumlarda

Devamını Oku