1000 English Words (1 to 100)

1 a few birkaç (yeterli miktarda)
2 a little biraz (yeterli miktarda)
3 a lot of çok, pek çok
4 about hakkında, yaklaşık
5 above üstünde, yukarısında
6 across karşısında, karşıdan, karşıya
7 active aktif
8 add eklemek
9 admire hayran olmak
10 admitted kabul edilmiş
11 adore tapmak
12 adventurous maceraperest
13 advertise duyurmak, ilan etmek
14 advise öğüt vermek, tavsiye etmek
15 afraid of korkmak
16 after sonra, arkasından
17 again tekrar, yeniden, yine
18 ageless yaşlanmaz
19 ago evvel, önce
20 air hava
21 airplane uçak
22 alarmed panik
23 all hepsi, bütün
24 all right pekala
25 allow izin vermek, imkan vermek
26 almost always neredeyse daima
27 almost never neredeyse hiç
28 along boyunca, uzunluğunca
29 already zaten, şimdiden, çoktan, bile
30 although olmasına rağmen
31 always daima
32 amaze şaşırtmak
33 among arasında (ikiden fazla şey)
34 amount tutar miktar
35 and ve
36 angry kızgın, öfkeli
37 animal hayvan
38 answer cevap vermek
39 any hiç
40 anybody kimse, herhangi biri
41 anymore artık
42 anyone kimse, hiç kimse
43 anything bir şey, her şey, hiçbir şey
44 anywhere herhangi bir yer, hiç bir yer
45 apologise özür dilemek
46 apparent bariz
47 appear ortaya çıkmak
48 apple elma
49 apply uygulamak, başvurmak
50 appreciate anlamak
51 approach yaklaşmak, yanaşmak
52 approve onaylamak
53 aquarium akvaryum
54 arise ortaya çıkmak
55 arrange düzenlemek
56 arrive varmak
57 ask sormak
58 assist yardım etmek, desteklemek
59 assume üstlenmek
60 at ..de, ..da (bulunulan yer, zaman, kordinat)
61 attack saldırmak, hucum etmek
62 autumn sonbahar
63 awake uyanmak
64 away uzakta, uzağa
65 baby bebek
66 bad kötü
67 bag çanta
68 balcony balkon
69 balloon balon
70 ban yasaklamak
71 banana muz
72 be olmak
73 beach sahil, kumsal
74 bean fasülye
75 bear taşımak
76 beat dövmek
77 beautiful güzel
78 because çünkü
79 become olmak, haline gelmek
80 beer bira
81 before önce, önünde
82 begin başlamak
83 behave davranmak, hareket etmek
84 behind arkasında
85 believe inanmak
86 belong ait olmak
87 below altında, aşağı
88 beneficial yararlı
89 better daha iyi
90 between arasına, arasında (iki şey)
91 big büyük
92 bird kuşlar
93 bite ısırmak
94 black siyah, kara
95 blow darbe
96 body beden
97 boil kaynamak
98 book kitap
99 borrow ödünç almak
100 both her ikisi
%d blogcu bunu beğendi: