1000 English Words (201 to 300)

201 coward korkak
202 crack çatlamak, kırmak
203 crash kaza, çarpmak
204 crazy deli, çılgın
205 create oluşturmak, yaratmak
206 creative yaratıcı
207 cross geçmek
208 cry ağlamak
209 cup fincan
210 cure iyileştirmek, tedavi etmek
211 curious meraklı
212 curse lanetlemek
213 cut kesmek
214 daily günlük
215 damage hasara uğratmak, zarar vermek
216 dance dans etmek
217 dare cüret etmek
218 darkness karanlık
219 darling sevgili
220 day gün
221 deal uğraşmak
222 decide karar vermek
223 decision karar
224 decisive kararlı
225 decline kabul etmemek, azalmak
226 deep derin
227 defend savunmak, müdafaa etmek
228 define tanımlamak, belirlemek
229 degree derece
230 delay gecikmek, ertelemek
231 delete silmek, çıkarmak
232 delicious lezzetli
233 delightful hoş
234 deliver vermek, iletmek, teslim etmek
235 dentist diş doktoru
236 depend bağlı olmak, tabi olmak
237 dependent bağımlı
238 describe tanımlamak, betimlemek
239 desire arzulamak
240 desk masa
241 develop geliştirmek, gelişmek
242 dialog diyalog, karşılıklı konuşma
243 dictionary sözlük
244 die ölmek
245 different farklı
246 dinner akşam yemeği
247 disagree aynı fikirde olmamak
248 disappear kaybolmak, yok olmak
249 discuss tartışmak
250 dislike beğenmemek
251 distracted dikkati dağılmış
252 distress üzmek
253 do yapmak
254 doctor doktor
255 dog köpek
256 doll oyuncak bebek
257 doubt şüphe etmek
258 down aşağı, ..e kadar
259 draw çekmek, çizmek
260 dream hayal kurmak
261 dress elbise
262 drink içmek
263 drive sürmek
264 drop düşürmek
265 during sırasında, esnasında
266 each her, herbir, herbiri, tanesi
267 each other herbiri, birbirini
268 eager istekli
269 ear kulak
270 early erken
271 earn kazanmak, hak etmek
272 earth dünya
273 earthquake deprem
274 east doğu
275 easy kolay
276 eat yemek yemek
277 edit yayına hazırlamak, baskıya sokmak
278 either ikisinden biri
279 elektronics elektronik
280 else başka
281 empty boş
282 encourage teşvik etmek, cesaretlendirmek
283 end bitirmek, bitmek, sona ermek
284 enemy düşman
285 energy enerji
286 english ingilizce
287 enjoy zevk almak, tadını çıkarmak
288 enough yeterli
289 enter giriş yapmak
290 envy imrenmek
291 erase silmek
292 escape kaçmak
293 estimate tahmin etmek, değer biçmek
294 eternal sonsuz
295 evaluate değerlendirmek, ölçmek, değer biçmek
296 ever hiç
297 every her
298 everybody herkes, her biri
299 everyday hergün
300 everyone herkes, her biri
%d blogcu bunu beğendi: