1000 English Words (301 to 400)

301 everything herşey
302 everywhere her yerde, her yer
303 evident belirgin
304 examine incelemek, sınamak
305 exchange takas etmek
306 exercise egzersiz yapmak
307 exist var olmak
308 exit çıkış, çıkmak
309 expect ummak, sanmak, ümit etmek
310 explain açıklamak, izah etmek
311 export ihraç etmek
312 extreme aşırı
313 eyes göz
314 fail başarısız olmak
315 fair adil
316 fall düşmek
317 family aile
318 fast hızlı
319 father baba
320 favourite favori, gözde
321 fear endişe etmek
322 feed beslemek, doyurmak
323 feel hissetmek
324 few az, kıt, az miktarda
325 field alan, saha, tarla
326 fight kavga etmek
327 figure out çözmek, halletmek
328 fill doldurmak, dolmak
329 finally sonunda
330 find bulmak
331 finish bitirmek
332 first ilk, birinci
333 fish balık
334 fix düzeltmek, tamir etmek
335 flour un
336 flower çiçek
337 fly uçmak
338 fold katlamak, kıvırmak
339 folder klasör
340 follow izlemek, takip etmek
341 foot ayak
342 football futbol
343 for için, ..lığına, ..liğine
344 forbid yasaklamak
345 forever sürekli, sonsuza dek
346 forget unutmak
347 forgive affetmek
348 fork çatal
349 fortunate şanslı
350 free özgür
351 frenzy çılgınlık
352 freze donmak
353 friday cuma
354 fridge buzdolabı
355 friend arkadaş
356 from ..den, ..dan (başlangıç noktası)
357 fruit meyve
358 furious öfkeli
359 furniture mobilya
360 garden bahçe
361 generous cömert
362 gentle nazik
363 get elde etmek
364 girl kız
365 give vermek
366 give up pes etmek
367 glad memnun
368 glass bardak
369 go gitmek
370 go away çekip gitmek
371 go out dışarı çıkmak
372 good iyi
373 governor vali
374 great harika, büyük, mükemmel
375 green yeşil
376 grow büyümek
377 guess tahminde bulunmak, zannetmek
378 guitar gitar
379 hair saç
380 half yarım
381 hand el
382 handcuffs kelepçe
383 handle işlemek, ele almak, üstesinden gelmek
384 happen meydana gelmek
385 happy mutlu
386 hard sert, sıkı, zor
387 hate nefret etmek
388 have sahip olmak
389 have to zorunda olmak
390 have/has got var (sahip olmak anlamında)
391 he o (erkek)
392 headache baş ağrısı
393 heal iyileşmek, iyileştirmek
394 healty sağlıklı
395 hear duymak
396 heart kalp, yürek
397 heat ısıtmak, ısınmak
398 heavy ağır
399 help yardım etmek
400 her onu-ona-onun
%d blogcu bunu beğendi: