1000 English Words (501 to 600)

501 listen dinlemek
502 litter çöp
503 little biraz(yetersiz miktarda)
504 live yaşamak, ikamet etmek
505 load yüklemek, doldurmak
506 lock kilitlemek, bloke etmek
507 long uzun
508 longing özlem, hasret
509 look bakmak, görünmek
510 look for aramak, bakınmak
511 lose kaybetmek, kaybolmak
512 lottery piyango
513 loud gürültülü
514 love sevmek, aşk
515 low düşük, alçak, kısık
516 loyal sadık, vefalı
517 loyalty sadakat, bağlılık
518 lucky şans
519 mail posta
520 make yapmak
521 man adam
522 manage işletmek, idare etmek
523 mankind insanlık, insanoğlu
524 many çok
525 marry evlenmek
526 massive iri
527 match karşılaştırmak, eşlemek
528 mathematics matematik
529 matter önemi olmak, önemli olmak
530 maybe belki, olabilir
531 me beni-bana
532 mean anlamına gelmek
533 measure ölçmek, tartmak
534 meat et
535 meet tanışmak, buluşmak, karşılaşmak
536 memorize ezberlemek, bellemek
537 midnight gece yarısı
538 milk süt
539 mind Aldırış etmek, akıl, us, düşünce
540 mine benim ki
541 minute dakika
542 miss özlemek
543 mistake hata
544 mix karıştırmak, katmak
545 money para
546 monkey maymun
547 month ay(yılın ayları)
548 moon ay(dünyanın uydusu)
549 moral ahlaki
550 more daha
551 morning sabah
552 most en çok
553 mother anne
554 mouse fare
555 move hareket etmek
556 much çok, fazla, hayli
557 music müzik
558 must ..meli, ..malı(gereklilik bildirir)
559 my benim
560 myself kendim
561 name isim
562 natural doğal
563 naughty yaramaz
564 near yakın, yakında
565 need gerekmek, ihtiyacı olmak
566 neither ikisinden hiçbiri
567 nervous sinirli
568 never asla
569 new yeni
570 newspaper gazete
571 next sonraki, ertesi
572 nice güzel, hoş
573 night gece
574 no hayır
575 nobody kimse, hiç kimse
576 noise gürültü
577 noisy gürültülü
578 noone kimse, hiç kimse
579 north kuzey
580 not değil (olumsuzluk eki)
581 nothing hiç, hiç bir şey
582 notice fark etmek
583 novel roman
584 now şimdi
585 nowadays şu günlerde
586 nowhere hiçbir yer
587 o’clock saat
588 ocean okyanus
589 of ..ın, ..in, ..nın, ..nin (tamlamalarda)
590 off ..den uzak, dışına, ..den dışarı
591 offer sunmak, teklif etmek
592 officer memur
593 often sık sık
594 oil yağ
595 old yaşlı, eski
596 on üstünde, üzerinde
597 once bir kere, bir defa
598 one bir
599 open açmak
600 opposite karşısında
%d blogcu bunu beğendi: