1000 English Words (601 to 700)

601 or veya, ya da
602 order emretmek, sipariş vermek
603 original asıl
604 other diğer
605 our bizim
606 ours bizim ki
607 ourselves kendimiz
608 out dış, dışarı
609 outside dışında, dışarıda
610 over üstünde, üzerinde, boyunca
611 owe minnettar olmak
612 own sahip olmak
613 oxygen oksijen
614 pain ağrı, acı
615 painful acı verici
616 paint boya
617 pair çift
618 pajamas pijama
619 paper gazete, kağıt
620 party parti
621 pass geçmek, geçirmek, aşmak
622 past geçmiş, ötesine, yanından geçerek
623 paste yapıştırmak
624 patient sabırlı
625 pay ödemek
626 peace barış
627 pencil kalem
628 people insanlar, halk, millet
629 perfect mükemmel
630 person kişi
631 pet evcil hayvan
632 philosophy felsefe
633 phone telefon
634 photo fotoğraf
635 piano piano
636 pick seçmek, toplamak
637 place yer, mahal, mevki
638 plan planlamak
639 play oynamak, çalmak
640 playful şakacı
641 please lütfen
642 plus artı
643 polite kibar
644 political politik
645 politician politikacı
646 possess hakim olmak
647 potato patates
648 power güç
649 prefer tercih etmek, öncelik tanımak
650 prepare hazırlamak, hazırlık yapmak
651 prevent engel olmak, önlemek
652 print baskı, basmak
653 privacy gizlilik, mahremiyet
654 problem problem, sorun
655 proclaim ilan etmek
656 produce ortaya koymak, yayınlamak
657 promise söz vermek, vaat etmek
658 propose önermek, teklif etmek
659 protect korumak, savunmak
660 protective koruyucu
661 prove kanıtlamak, ıspatlamak
662 provide sağlamak, temin etmek
663 pull çekmek, asılmak
664 punish cezalandırmak
665 push itmek
666 put koymak
667 put on giyinmek
668 quarter çeyrek
669 question soru
670 quick hızlı
671 quickly hızlıca
672 quiet sessiz
673 quit bırakmak
674 radio radyo
675 rain yağmur yağmak
676 rainy yağmurlu, yağışlı
677 raise yükseltmek, kaldırmak
678 rarely nadiren
679 reach ulaşmak, erişmek
680 read okumak
681 realize gerçekleştirmek
682 receive teslim almak
683 recognise kabul etmek
684 recommend önermek
685 record kaydetmek
686 red kırmızı
687 reguired gerekli
688 reject reddetmek, geri çevirmek
689 relax rahatlamak, gevşemek
690 release serbest bırakmak
691 reliable dürüst
692 religion din
693 remember hatırlamak
694 remove kaldırmak, çıkarmak
695 rent kiralamak, kiraya vermek
696 repair onarmak, tamir etmek
697 repeat tekrarlamak, yinelemek
698 replace değiştirmek, yerine koymak
699 reply yanıtlamak
700 republic cumhuriyet
%d blogcu bunu beğendi: