1000 English Words (701 to 800)

701 request talep, istek, rica
702 rescue kurtarmak
703 resemble benzemek
704 restaurant lokanta
705 retired emekli
706 return dönmek
707 rice pirinç
708 rich zengin
709 ride binmek
710 ridiculous gülünç
711 right sağ, doğru, haklı
712 right now hemen şimdi
713 ring çevrelemek
714 rise yükselmek
715 river nehir
716 roof çatı
717 room oda
718 rose gül
719 round, around çevresinde, etrafında, civarında, yaklaşık
720 row kürek çekmek, gürültü yapmak
721 rule kural
722 run koşmak, kaçmak
723 sack kovmak
724 sad üzgün
725 safe güvenli
726 salt tuz
727 same aynı
728 sandwich sandviç
729 satisfy tatmin etmek, memnun etmek
730 save kurtarmak, korumak
731 say söylemek
732 scarf eşarp
733 school okul
734 science bilim, fen
735 scissors makas
736 sea deniz
737 search aramak, araştırmak, incelemek
738 second ikinci
739 see görmek
740 seem görünmek, benzemek
741 select seçmek, ayıklamak
742 selfish bencil
743 sell satmak
744 send göndermek
745 separate ayrı
746 serious ciddi
747 set ayarlamak
748 shake sallamak
749 share paylaşmak
750 she o (kadın )
751 sheep koyun
752 shelf raf
753 shipping nakliye
754 shirt gömlek
755 shoes ayakkabı
756 shorts şort
757 should meli,malı(tavsiye)
758 shout bağırmak, seslenmek
759 show göstermek
760 shrink küçültmek
761 shut kapamak
762 sign işaret
763 significant anlamlı, önemli
764 sing şarkı söylemek
765 single tek, yalnız, bekar
766 sister kız kardeş
767 sit oturmak
768 ski kaymak, kayak yapmak
769 sky gökyüzü
770 sleep uyumak
771 slice dilim
772 slow yavaş
773 small küçük
774 smell koklamak, kokmak
775 smile gülümsemek
776 snow kar yağmak
777 so yani, bu nedenle
778 soft yumuşak
779 some biraz, birkaç, bir miktar, bir parça
780 somebody birisi, kimse
781 someone birisi, kimse
782 something bir şey
783 sometimes bazen, bazı zamanlarda
784 somewhere bir yer, herhangi bir yer
785 son erkek evlat
786 soup çorba
787 south güney
788 space uzay, alan, boşluk
789 speak konuşmak
790 spectator seyirci, izleyici
791 speech konuşma
792 spell hecelemek
793 spend harcamak
794 spin döndürmek
795 split bölmek
796 spoon kaşık
797 spread yayılmak
798 spring sıçramak
799 squeeze sıkmak, sıkıştırmak
800 stand durmak, ayakta durmak
%d blogcu bunu beğendi: