1000 English Words (801 to 900)

801 star yıldız
802 start başlamak, başlatmak
803 state devlet
804 stay kalmak, durmak
805 steal çalmak
806 step adım
807 stick yapışmak
808 still hala
809 sting ısırmak
810 stink pis kokmak
811 stomach mide
812 stop durdurmak
813 store mağaza
814 storm fırtına
815 story hikaye
816 straight düzgün
817 street sokak
818 strike vurmak
819 strong güçlü
820 student öğrenci
821 study ders çalışmak
822 stupid aptal
823 succeed başarılı olmak
824 successful başarılı
825 sudden ani
826 sugar şeker
827 suit takım elbise
828 summer yaz
829 sun güneş
830 sunset gün batımı
831 supply temin etmek
832 support destek, yardım
833 suppose zannetmek
834 surprise sürpriz
835 suspect şüphelenmek, şüphe etmek
836 swear yemin etmek
837 sweet tatlı
838 swim yüzmek
839 swing sallanmak
840 symbol sembol
841 table masa
842 tailor terzi
843 take almak, elde etmek
844 take … to götürmek
845 taking the first step ilk adımı atmak
846 talk konuşmak
847 tall uzun
848 taste tatmak
849 tavern meyhane
850 tea çay
851 teach öğretmek
852 tear koparmak
853 tell söylemek, anlatmak
854 tennis tenis
855 terrible korkunç
856 than ..den,..dan (mukayeselerde kullanılır )
857 that şu
858 that is to say yani, demek ki
859 that is why bu yüzden
860 that’s all right herşey yolunda
861 the best en iyi
862 the most en
863 their onların
864 theirs onların ki
865 them onları-onlara
866 themselves kendileri
867 then sonra, o zaman
868 there orada, oraya, şurada
869 there is/are var (olması, bulunması anlamında)
870 these bunlar
871 they onlar
872 thing şey
873 think düşünmek, zannetmek
874 thirsty susuz, susamış
875 this bu
876 those şunlar
877 through içinden, arasından, baştan başa
878 throw atmak
879 ticket bilet
880 tie bağlamak
881 time vakit, zaman
882 times kere
883 tired yorgun
884 to ..e, ..a (eylemin yönünü gösterir)
885 today bugün
886 tomato domates
887 tomorrow yarın
888 tonight bu gece
889 too aşırı derecede
890 tooth diş
891 touch dokunmak, temas etmek
892 towards karşı, ..e doğru, yönünde
893 town küçük şehir, kasaba
894 toy oyuncak
895 trade ticaret
896 traffic trafik
897 train tren
898 travel seyahat
899 tread ipe dizmek
900 tree ağaç
%d blogcu bunu beğendi: